Spread the love

Invitation to participate in the most famous art forum – Louvre Paris, France

Petya Nikolova (Bachiyski) was invited to be a part of  prestigious international Art Fair – Paris ART Shopping in Louvre Paris, France.

The date of this spectacular event is 19,20,21 October 2018 in the Louvre, Paris.
The paintings that will be displayed for sale at the exhibition are carefully selected to conquer even the most discerning French audience!

Петя Николова (Bachiyski) беше поканена да вземе участие в престижния международен Art FAIR – Paris ART Shopping в Лувъра Париж, Франция.

Датата на това грандиозно събитие е 19,20,21 Октомври 2018 в Лувъра, Париж.
Картините които ще бъдат изложени за продажба на изложението са внимателно подбрани за да покорят и най-претенциозната френска публика!